Logga in
Logga ut
Författarafton i Funbo Funbobloggen Funbobloggen
Vädersponsor:

Ledarloggen

Ledarloggen

Var är Gui Minhai, Xi?

Lagom till den 19:e Folkkongressen meddelar Kina UD att den svenske bokförläggaren Gui Minhai har släppts. En prestigevinst för Kommunistpartiet, kanske, om man bortser från det faktum att han varit fängslad i två år, utan rättegång och med bara sporadisk kontakt med anhöriga. Sedan återstår också den inte oväsentliga delen av ett frisläppande, att fången också släpps. Under tisdagen kunde varken hans dotter Angela eller svenska myndigheter få kontakt med honom eller få uppgifter om var han fanns.
Tvärtemot vad som antogs när Xi Jinping valdes till president i Kina för fem år sedan har tonen mot oliktänkande och demokratikämpar skärpts väsentligt. Den forna brittiska kolonin Hongkongs strävan efter fria val är en viktig anledning och det var också i detta sammanhang Gui Minhai verkade, då han drev sin bokhandel med regimkritisk litteratur där. Xi Jinping har stärkt sin makt på kongressen, och Kina stärker också sin makt i världen. Men vill man verkligen bli den ledande nation som Xi strävar efter, till exempel på klimatområdet, då måste man också tänka på sitt obefintliga demokratiska rykte. Full frihet för Gui Minhai är en liten början.
Johan Rudström

Rysk energiboom med frågetecken

Tre fjärdedelar av ryssarna tycker att landets ekonomi utvecklas positivt. Nästan en tredjedel anser att det beror på "regeringens förnuftiga politik", medan en ungefär lika stor andel hävdar att framgångarna beror på de höga energipriserna i världen.
Så sammanfattar Centret för studier av den allmänna opinionen resultatet av en opinionsundersökning genomförd i januari i 153 städer i 46 ryska regioner interfax.com.
Huvudtendensen är knappast överraskande, i synnerhet inte mot bakgrund av den långvariga ekonomiska krisen mot slutet av sovjettiden och under det första decenniet efter Sovjetunionens sönderfall. Expansionen av olje- och gasexporten och den målmedvetna, stundom rent aggressiva, strävan efter marknadsdominans har inte bara medfört drastiskt ökade exportinkomster utan också en tillväxt av den nationella självkänslan.
Men under ytan gnager ändå ett visst tvivel. Nästan var femte av de svarande - 18 procent - beskriver Rysslands ekonomiska situation som skör.
De kan hämta argument för sin uppfattning i en intressant analys av Carol R. Saivetz från MIT Center for international studies Utrikesbloggen.se.
Hon konstaterar att Ryssland för överskådlig framtid är en stormakt på energiområdet, men att det finns en rad problematiska inslag i bilden som gör att Ryssland sannolikt inte når den så hett eftertraktade supermaktsstatusen på energiområdet.
Den nedgångna infrastrukten sätter rätt snäva gränser för expansionsmöjkligheterna. Visst blir Europa energiberoende av Ryssland, men Ryssland blir å sin sida beroende av exportinkomsterna från Europa. Det begränsar möjligheterna att använda energin i utpressningssyfte. Och Centralasien nöjer sig inte enbart med rollen som underleverantör till Ryssland.

Av: Niklavs Lapukins

Vägen till EU går över Kosovo

Serbiens sittande president, Boris Tadic, vann med knapp marginal söndagens presidentval. Med 51,7 procent av rösterna mot utmanaren Tomislav Nikolics 47,1 gav det serbiska foket honom fortsatt förtroende.

En vinst för nationalisten Nikolic hade varit ett steg tillbaka för Serbien. Nu kan landet fortsätta att närma sig EU. Men vägen dit går över Kosovo. Den frågan kommer att bli det stora testet för presidentens västvänliga linje. Precis som många andra serber motsätter sig Tadic Kosovos självständighet. Vad händer när EU ställer sig bakom en självständighetsförklaring från Pristina?


Av: Karl Rydå

Vem är hon, vad gör hon?

För några månader sedan skilde sig Frankrikes president Nicolas Sarkozy från den mystiska och egensinniga (om man får tro skvallerpressen, alltså) Cécilia Sarkozy. Hon ficki egenskap av rikets första dam uppdraget att förhandla med Libyens presiden Muammar Gadaffi om frisläppandet av bl a de bulgariska sjuksköterskorna. Hon lyckades dessutom. Eftersom rikets första dam i Frankrike inte behöver svara på frågor fick vi dock veta väldigt lite om villkoren kring denna överenskommelse med Gadaffi. Vilket torde vara ett tvivelaktikt konstitutionellt tillstånd i den franska demokratin: första damen är varken anställd tjänsteman eller folkvald politiker - alltså snarast onåbar.
Nu är Nicolas Sarkozy gift igen, med sångerskan och supermodellen Carla Bruni, som därmed övertar rollen som rikets första dam. Frankrikes nya president måste därmed vara rena kassakon för den franska skvallerpressen - den som tidigare annars haft ett relativt distanserat förhållande till presidentens privatliv.
Det är dock hög tid att fransk press i stället övergår från skvallerfeber till nykter grävjournalistik. Om Carla Bruni, likt förra fru Sarkozy, kommer att kräva ett rum i Elyséepalatset intill maken, och om hon får delikata, världspolitiska uppdrag, vill vi veta mer om vem hon är: Vem röstar hon på? Vilken är hennes politiska erfarenhet och bakgrund?
Men framför allt vill nog hela EU en gång för alla veta: Har första damens diffusa befogenheter verkligen stöd i den franska konstitutionen?


Av: Maria Ripenberg

Förnuft eller känsla?

Ophra Winfrey, "Magic" Johnson, Caroline Kennedy... Visst ska det bli spännande att se vem av dem som vinner presidentvalet i USA.
Ingen annanstans får presidentkandidater ett så uttalat stöd av superkändisar, något som ökar den typiska, känslomässiga laddningen i den amerikanska presidentkampanjen. Men framför allt är det väl så att kandidaterna inser var en viktig del av makten ligger i folkets ögon. Den som förmår haffa "rätt" superkändis kan surfa på hennes eller hans genomslag, och få hjälp att gå rakt genom rutan.


Av: Maria Ripenberg

Externa bloggar (omfattas ej av UNT:s utgivaransvar)

Stadsdelsbloggar (omfattas ej av UNT:s utgivaransvar)

senaste nytt unt.se