En matintresserad kompis renoverade sitt kök. Det var ett målinriktat projekt.

Lådan med en mix av köksredskap skulle bort. Var sak skulle få sin plats. Och det fick de. Djupa utdragbara skåp med plats för torrvaror och praktiska fack för olika hushållsgeråd monterades. Det blev ordning. Till och med under diskbänken.

Under vännens diskhoar finns numera väl tilltagna skåp som rymmer stora kärl för olika restprodukter. Djupa plastbehållare märkta med just sin sorts sopor.

Det är nutidens ideal. Under min egen (inte så renoverade) diskho finns ett trångt utrymme belamrat med rör. Det räcker inte till för vår källsortering. (Vårt kök lite mer -70-tal är nutid.)

I moderna kök är funktioner som underlättar återvinning en självklar del av inredningen. Mest sopor produceras i köket. Klart att det enkelt ska gå att ta hand om. Var sak på sin plats. Till och med skräpet.

För visst är det så vi vill ha det? Var och en ska dela upp sitt avfall i matrester, plast, papp, papper, glas, stål, batterier, elektronik, lampor och så vidare. Bara för att så lite som möjligt ska hamna i soppåsen. Alltså den för hushållsavfall.

Brukar du också klappa dig själv på axeln för att du sorterar så bra? Gör inte det. Branschorganisationen Avfall Sveriges analyser visar att omkring två tredjedelar av det som hamnar i soppåsen ska inte vara där. I hushållssoporna finns en tredjedel matavfall och en tredjedel papper och förpackningar, alltså sådant som går att återvinna. Och mängden årligt avfall ökar. Du och jag slänger mer, men vi blir inte direkt bättre på att sortera skiten.

Kanske är inte återvinning svaret på alla problem. Finns det andra sätt minska mängden osorterat material i soppåsen?

I Tyskland, Danmark och Skåne finns entreprenörer som startat förpackningsfria butiker. I stora rör finns frön, bönor och mjöl till försäljning. Som kund tar du med egna bärkassar och packar dina varor i butiken.

Om förpackningsfria affärer får genomslag kommer köksinredarna att få tänka om igen. I stället för stora skräpfack kommer fler efterfråga smart förvaring i kombination med bärkorgar. Det blir en renässans för 50-talets små utdragbara glasfack för socker och mjöl; redalådorna som bringade ordning enligt dåtidens ideal. De kommer tillbaka, men lite rymligare och flyttbara. Vänta bara så ska ni få se.