Publicerad: 2013-05-16 00:00, senaste uppdaterad: 2013-05-17 13:05
Läs upp
Lars Arrhenius skriver tillsammans med Bo Jansson.
Foto: HENRIK MONTGOMERY / SCANPIX
Laddar...

Så stoppar läraren nätmobbning

250 000 barn – motsvarande 12 000 fullsatta skolklasser – har utsatts för kränkningar på nätet. Vi kräver att utbildning om nätkränkning blir en obligatorisk del av lärarprogrammet, skriver Lars Arrhenius och Bo Jansson.

Läs mer: DEBATT: Näthat
Läs mer: DEBATT: Skolan

Hälften av ungdomarna i åldern 12–16 år har blivit kränkta på nätet. Det motsvarar en kvarts miljon barn eller 12 000 fullsatta skolklasser. Samtidigt uppger varannan lärare att de behöver kompetensutvecklas för att hantera just kränkningar på nätet.

Vi kräver att utbildning om nätkränkningar blir en obligatorisk del av lärarprogrammet, samt att kommuner och huvudmän frigör resurser åt skolorna så befintlig personal kan utbildas.

Härom dagen i UNT kunde läsaren ta del av statistik från Skolverket som visar att hälften av Sveriges lärare tycker sig sakna kompetens för att hantera nätkränkningar. Det här är mycket oroande då nätkränkningar är den absolut vanligaste formen av kränkningar inom skolan i dag.

Friends och Norton by Symantecs Nätrapport 2013 visar att 45 procent av unga i åldern 12–16 år har utsatts för kränkningar på nätet. Det motsvarar en kvarts miljon barn eller över 12 000 fullsatta skolklasser. Vanligast är elaka kommentarer, bilder eller sms.

Jämför man den här siffran med Skolverkets statistik över kränkningar i skolan generellt (16 procent) så är det långt vanligare med nätkränkningar. Trots det upplever vi det som att nätkränkningar inte tas på lika stort allvar för att ”det inte sker på riktigt”. Men nätet är verkligheten för de barn som växt upp med sociala medier. Sex av tio barn i åldern 12–16 använder sociala medier varje dag och i åldern 15–16 är siffran 82 procent.

I våra ögon bör man inte skilja på det som händer på nätet och utanför – allt är lika verkligt för den som drabbas.

Ett elakt ord på nätet gör lika ont som en spark på skolgården. Kanske till och med ännu mer i och med att nätkränkningar sprids okont­rollerat och med vindens hastighet.

Det är Instagram-kravallerna i Göteborg ett bra exempel på där lågan var i full brand innan polisen förstått vad som hänt.

Friends statistik över nätkränkningar samt Skolverkets siffror ger en oroväckande bild av nätklimatet för landets unga.

  • 45 procent av 12–16-åringarna har blivit kränkta på nätet.
  • 50 procent av lärarna anser sig behöva kompetensutvecklas för att hantera detta.

Skolverkets bild av kunskapstörstande lärare bekräftas av de lärare Friends möter dagligen på skolor runt om i landet. Den senaste månaden har man besökt Stockholm, Göteborg, Växjö, Skövde, Borlänge och Östersund och mött drygt 150 lärare för att prata om hur skolor kan förebygga nätmobbning.

Hos dessa finns en stor vilja att lära sig mer om detta brinnande aktuella problem, men att många känner att tid och resurser saknas.

Våra handfasta tips till lärare är:

1. Prata med eleverna om hur man beter sig på nätet. Nätet är en social arena precis som klassrummet och skolgården.

2. Visa intresse och skaffa kunskap om forumen. Genom att visa intresse ökar elevernas vilja att lyssna på dig och benägenheten att berätta om någonting händer.

3. Var en förebild. Barn och ungdomar gör som du gör, föregå med gott exempel även på nätet.

Nätkränkningar är ett stort problem, som bara en liten del vuxna vet hur de ska hantera. Skolorna är skyldiga enligt lag att förebygga kränkningar på nätet. Men för att kunna ta det ansvaret måste de få de rätta förutsättningarna för att jobba med de här frågorna. Annars blir det bara ytterligare en börda som trycks ner i lärarnas redan ansvarstyngda ryggsäck.

De som har ansvaret att se till att skolorna har resurser, tid och kompetens för att jobba förebyggande mot nätmobbning är ägarna av skolorna – kommuner och huvudmän. Samtidigt så anser vi att lärare bör få utbildning kring detta redan innan de kommer ut och börjar jobba i skolor.

Därför föreslår vi följande:

1. Gör utbildning om nätkränkningar till ett obligatoriskt inslag på lärarutbildningarna. I dagsläget innehåller lärarprogrammet inslag om mobbning och kränkningar, och den delen bör även omfatta nätet.

2. Inför obligatoriskt krav på att all skolpersonal får utbildning om nätkränkningar. De lärare som redan är yrkesverksamma bör få utbildning i hur de kan jobba förebyggande.

Det här förslaget riktar vi mot kommuner och huvudmän som är ansvariga för att ge skolorna de resurser de behöver för att motverka mobbning och kränkningar. Det är varje barns rättighet att vara trygg i skolan och det är vuxnas ansvar att se till att det blir så.

Lars Arrhenius
generalsekreterare Friends
Bo Jansson
ordförande Lärarnas Riksförbund
UNT 17/5 2013Kommentarer till artikeln
Men suck
Dessa kränkningar sker inte under skoltid. Var är föräldraansvaret förpassat?
Stefan H, 30 maj 2013 kl 12:10
Lärarbordet är fel adress
Är själv lärare och jag misstänker att anledningen till att ingen kommenterat artikeln är att det just nu rättas nationella prov överallt och att det tar all ledig tid.

Jag tycker att skolan ska ta hand om mobbningen som sker i skolan. Ibland kommer nätmobbningen in i skolbyggnaden och då tycker jag att man ska ta hand om det. Det man vet om ska man göra någonting åt. Mycket av artikeln andas värdegrundsarbete och det hoppas att skolorna redan jobbar med.

Lärare kan och ska jobba med värdegrund men när väl någon eller några mobbat en elev så bör kuratorer ta över och ge mobbarna enskilda samtal om värdegrund. Tyvärr så har inte alla huvudmän prioriterat skolhälsan.
Juuso, 18 maj 2013 kl 9:52

Linda Eskilsson (MP) är en av artikelns författare.
Linda Eskilsson (MP) är en av artikelns författare.

Därför säger vi ja till folkinitiativet

Senaste 30 insändarna>>
Skriv din egen insändare>>

Kontakt                                      

Debattredaktör:
Maria Ripenberg
e-post: debatt@unt.se
tel: 018-478 11 94

Sportforum

Vill du skriva ett inlägg på UNT:s sportforum?
Mejla till: sportchefen@unt.se
Skriv max 1600 tkn inkl blanksteg. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta texterna.
Sportforum publiceras i lördagstidningen

Mest kommenterade blogginlägg

 

 


 

Nyheter

Kultur & Nöje

Sport

Seriebloggen

Svart humor på vit bakgrund. Se fler på Isabelle Söders blogg »