SKOLAN. Nyligen presenterades en Pisa-rapport som visade att var femte elev inte läser svenska tillräckligt bra för att kunna tillgodogöra sig annan kunskap. Och det bland våra 15-åringar! För att vända trenden är det nödvändigt att satsa mer på lärare och läromedel. Men regeringen vill även satsa på till exempel elevhälsovården. Det är bra.

Jag tror också att vi måste tänka på de signaler vi sänder till eleverna genom skolans kultur. Hur skulle det uppfattas om Nobelfestligheterna hölls i en gymnastiksal, istället för i de vackra lokaler de hålls i i dag?
Jag menar att det fått orimliga proportioner när skolledare velat flytta skolavslutningar, under förmenande att det skulle vara diskriminerande att hålla dem i en kyrka.
Varför ska elever behöva se firandet av julledighetens inträde flyttas från ortens kanske vackraste kulturbyggnad till den gymnastiksal man nyss svettades i!

Mikael Oscarsson (KD)
riksdagsledamot, Almunge