Replik på Företagarnas insändare 7/3

Styrelsen för Företagarna i Uppsala skriver att mitt förslag om att ändra kommunens organisation för skola och kultur är företagarfientligt. De har fel! För det första verkar de tro att jag vill ändra modellen för hela kommunen, medan mitt förslag endast gäller skola och kultur. För det andra innebär inte mitt förslag några försämringar för företagen. Jag vill ha mindre byråkrati och mer resurser till verksamheterna. Bra skola leder till att företagens kompetensförsörjning säkras och ett rikt kulturliv gör Uppsala mer attraktivt. .

En ny skollag och nya regler för ersättning till fristående och kommunala skolor innebär att konkurrensneutraliteten säkras, vilket gör beställar- och utförarmodelen överflödig.

Man kan fråga sig om Företagarnas engagemang i frågan bottnar i att de tänkt tjäna en hacka på att ordna bibliotek- och museiverksamhet i Uppsala. I så fall gör jag dem besvikna. Folkpartiet kommer inte att konkurrensutsätta bibliotek eller museer.

Beställar- och utförarmodellen är funktionell när det finns en marknad. Det gör det inte på skol- och kulturområdet.

Mohamad Hassan (FP)
kommunalråd, Uppsala kommun