MYGGBEKÄMPNING. UNT:s praktikant på ledarredaktionen Susanne Nyström sammanfattade (13/4) mycket av problematiken kring sticticusmyggan på ett bra sätt. Det som nu återstår för UNT är att fundera över vem eller vilka som bör ställas till ansvar för att tillräckliga åtgärder inte har vidtagits i tid för att begränsa spridningen av denna farsot över allt större delar av Uppland, Gästrikland, Västmanland, Dalarna och så vidare.
Kräv ansvar för att detta plågoris har tillåtits sprida sig över allt större landområden och plåga människor, husdjur och vilt! Med allt större område som blir berört riskerar kostnaderna att öka lavinartat för att avhjälpa situationen!

Andres Loorits
Harbo