LÄRARYRKET. Sveriges Kommuner och Landsting bedömer att det om åtta år kommer att saknas 80 000 lärare. Statistiska centralbyrån å sin sida räknar med en brist på 43 600 lärare. Två kategorier sticker ut. Det handlar dels om högstadielärare i allmänhet, dels om lärare i naturvetenskap och matematik.
Detta kan man försöka förklara på flera sätt. Dagens Nyheter (20/3) kallar det för en kris för den nya lärarutbildningen och jämför med ”fiaskot med de nya lärarlegitimationerna”. Under flera år har debatten om att lärare är underbetalda pågått. Detta har naturligtvis sin bakgrund.

En brist på ordning i klassrummen är vanligen det som kännetecknar högstadieskolorna. Bristen på lärare i naturvetenskap och matematik är också föga förvånande. Intresset är lågt över lag för dessa ämnen. Och givet dels undervisningssituationen, dels den låga lönen är det rimligtvis svårt att motivera studenterna att välja läraryrket.
Lärarbristen är allvarlig, men den beror inte på den nya lärarutbildningen. Det beror på en missanpassad utformning av själva yrket.

Rickard Hasslev
Stockholm