REPLIK på Åke Strömbergs insändare 12/4 och Erik Pellings (S) 13/4.
Uppsala kommun planerar att bygga många nya cykelvägar som en del i de kraftiga satsningar vi gör för att Uppsala ska bli en ännu bättre kommun för cyklister. Bland dessa finns en väg mellan Klastorp och Ulva kvarn och en längs Gysingevägen (länsväg 272). Det vill säga, två cykelvägar i området.

Om ärendet Klastorp/Ulva kvarn vinner laga kraft under 2012 planeras cykelvägen att byggas 2013. För Uppsala kommun står cykelvägen längs länsväg 272 högt upp på länsplanen för cykelvägar. Om sakägarna samarbetar kan den byggas under 2014. En bra grusväg mellan Klastorp och Ulva kvarn kommer utmärkt fylla sin huvudsakliga funktion och smälta in i omgivningen.

Vi arbetar dessutom med att ta fram en strategi och plan för cyklande. Med en strategi och plan är jag övertygad om att vi kan göra Uppsala kommun till en mycket bra plats för cyklister. I arbetet hämtar vi inspiration från de platser som anses bäst i världen och engagerar olika intressegrupper i arbetet.
Syftet är att ytterligare förbättra framkomligheten i trafiken och att göra Uppsala till en ännu bättre cykelstad. Vi jobbar också med att stimulera medborgarna att göra miljösmartare val, som att cykla i stället för att ta bilen när så är möjligt, vilket hjälper oss att nå våra uppsatta miljömål.

Stefan Hanna (C)
ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden