LANDSTINGET. Svar på Margareta Kjellins insändare 12/4. 
Margareta Kjellin att hon inte har fått något svar på mejl som hon har skickat till bland annat landstinget.
Enligt förvaltningslagen är myndigheter skyldiga att besvara frågor från enskilda inom rimlig tid. Även om det är en fråga som landstinget inte kanbesvara ska vi enligt lagen lämna besked om detta och hänvisa till rätt instans. Landstinget har rutiner som ska säkerställa att e-post hanteras på rätt sätt. Det innebär bland annat att e-brev diarieförs.

Om skribenten inte har fått svar på sina frågor eller ens en bekräftelse på att landstinget har tagit emot brevet så är det något som har gått fel. För att vi ska kunna ta reda på vad som har hänt i just det här fallet behöver vi veta vilken e-postadress brevet har skickats till.
Margareta Kjellin är välkommen att kontakta landstingets kommunikationsavdelning, så ska vi se till att hon får svar på sina frågor och att vi rättar till de brister som finns.

Louise Arodén Arvidsson
kommunikationsdirektör,
landstinget i Uppsala län