Sluta med den kollektiva bestraffningen av bussresenärer i Gottsunda! Gottsunda-Sunnersta socialdemokratiska förening protesterar starkt mot att man drar in bussturer av säkerhetsskäl i Gottsunda. Beslutet grundar sig på att bussförarna genom sin fackförening tills vidare har bestämt att inte längre köra buss 7 via Gottsunda centrum till den sista hållplatsen efter klockan 18.55.

Bakgrunden är stenkastningen mot bussarna. Åker man med buss nummer 7 till Gottsunda får man nu som boende vid ändhållplatsen hoppa av vid Gottsunda centrums stora entré.
Bor man länge fram får man se till att gå runt det stora köpcentrumet, ibland sent på kvällen genom dåligt upplysta vägar. Resenärer som tidigare tog bussen nästan hela vägen fram till bostaden får nu av trygghetsskäl be anhöriga eller vänner att möta upp vid Gottsunda centrums busshållplats för vidare eskort till bostaden. I området Fiolbacken, ett av de drabbade områdena, bor en stor andel äldre som på detta sätt får sin rörelsefrihet inskränkt på kvällstid.

Vi kan förstå om busschaufförerna känner sig otrygga, men det är otillständigt att samhället inte kan garantera tillräcklig säkerhet för kollektivtrafiken. Vi efterlyser att man nu vänder på alla stenar för att skapa en trygg arbetsmiljö för förarna så att busstrafiken kan ha sin normala sträckning. Det skulle innebära att några stenkastande ungdomar inte tillåts att bestämma ordningen.
Mera konkret kräver detta ett fördjupat samarbete mellan företrädesvis politiker, ordningsmakt, socialtjänst och fackförening. De boende i de drabbade områdena ser med stor oro på att förhållandet med de indragna bussturerna permanentas. Detta får inte ske!

Beatriz Hedvåg
Fredric de Afonseca
Gottsunda-Sunnersta
socialdemokratiska förening