SVAR på Åse Richards insändare 24/2.
Rikshems bostäder i Gränby byggdes under 1960-talet, under det så kallade miljonprogrammet, och har nu 45 år på nacken. De behöver renoveras för att komma upp i normal standard för boende på 2000-talet. Det visar till exempel allt fler vattenskador i både kök och badrum de senaste åren.
Klimathänsyn är också viktigt för en långsiktigt ansvarstagande hyresvärd. Genom renoveringen kommer vi sänka Gränbys energiförbrukning med 55 procent. Det kommer att vara en långsiktigt god affär för både enskilda hyresgäster och vår gemensamma miljö. Vi kombinerar värnandet om miljö och klimat med sund ekonomi. Installation av energi­effektiva vitvaror innebär lägre elkostnader för de boende i våra lägenheter.

Renoveringen kommer inte att bara innebära en höjning av boendestandarden till en normal nivå för 2012. Den kommer också att innebära en hyreshöjning, som Åse Richard så riktigt påpekar. Hyran är Rikshems enda intäkt för att kunna betala för en nödvändig renovering. Hur mycket är i dagsläget inte klart – förhandlingar pågår med Hyresgästföreningen.
Jag förstår att det skapar oro hos många hyresgäster. Erfarenheter från andra renoveringar är att de flesta i slutändan är nöjda med resultatet. De som i samband med renoveringen ändå vill se över sin boendesituation, hjälper vi och erbjuder högsta prioritet till våra lediga lägenheter i Uppsala.

Åse Richard efterlyser en dialog. En sådan har under lång tid skett med den lokala och centrala hyresgästföreningen. Den lokala hyresgästföreningen har lämnat synpunkter på de provlägenheter som vi renoverat.
De flesta av dessa synpunkter har varit kloka och har arbetats in i det som är tänkt att bli en god Rikshem-standard. Under våren fortsätter dialogen då hyresgäster tillsammans med Rikshem och en markarkitekt ska planera den gemensamma utemiljön. Vi hoppas att många då vill vara med och påverka vårt fina, gröna Gränby.
Åse Richard efterlyser också mod. Jag anser att Rikshem visar mod när vi tar vårt ansvar och genomför en renovering som är nödvändig och klok på lång sikt, trots att den kan skapa debatt och oro på kort sikt. Vi är beredda att ta vårt ansvar även för att morgondagens hyresgäster ska bo bra. Vår dörr står också alltid öppen för alla hyresgästers frågor och synpunkter. Kom gärna förbi vårt projektkontor i Gränby.

Tomas Pettersson
ortschef, Rikshem AB, Uppsala