Vad krävs för att förhindra huvudlössens framfart i samhället? Individuella behandlingar hjälper bara för stunden och därför måste vi samordna en kamp mot huvudlössen genom att införa luskammardagar. Man bör avsätta två dagar om året, en på vårterminen och en på höstterminen då alla barn i hela Sverige som är mellan tre och tioelva år luskammar sig. De som upptäcker att de har löss behandlar sig.

Att drabbas av huvudlöss kan vara en äcklig, dyr och på många sätt besvärlig upplevelse. Helt lusfria blir vi aldrig, men vi kommer garanterat att minska förekomsten av huvudlöss. Redan år 2004 föreslog hudläkaren Sven Öhman i Uppsala detta i Sveriges Radio, Vetenskap & Miljö.
Dessutom har Natacha Wirdemark och Marika Kurlberg som grundade Lusfri år 2005 kämpat för att införa avlusningsdagar. Det krävs information till föräldrar och barn om hur man luskammar, vad man ska titta efter och hur man behandlar lössen med mera, för att genomföra dessa luskammardagar.

Det ideala vore också att man delade ut var sin luskam till barnen för då ökar sannolikheten att det hela blir genomfört. Ett bevis för att det går att genomföra en sådan kampanj finns i Gävle där skolsköterskan Irene Jansson lyckades göra en skola lusfri genom att anordna en luskammardag år 2007. (Se svt.se.)
Danmark har infört en avlusningsdag och England har tre avlusningsdagar, så varför skulle inte Sverige klara av det?
Att detta ännu inte har genomförts i Sverige redan tror jag beror på att det är barn och barnfamiljer som drabbas hårdast av huvudlössen. Hade det varit män som sitter i en styrande position som drabbas värst hade nog huvudlössen varit så gott som utrotade för länge sedan. Min uppmaning är att män och kvinnor i maktposition inför dessa luskammardagar. Många barn och barnfamiljer kommer att tacka er. (Se http://www.avlusningsdagarna.se)

Malin Söderman
Hallstavik