Svar till Bo Wahlströms insändare Bevara stolpraden

I Gamla Uppsala kommer miljön att bli helt annorlunda 2017 då den nya järnvägen genom en 600 meter lång tunnel öppnas. Ett arbete pågår där länsstyrelsen, Uppsala kommun och Trafikverket ser över hur den nya miljön skulle kunna utformas. Än så länge finns inga konkreta förslag men idén att på något sätt lyfta fram stolpraden finns med i våra tankar.