RESECENTRUM. Jag har några kritiska synpunkter riktade till Resecentrum i Uppsala.För några dagar sedan såg jag ett par killar åka skateboard på perrong 8 – ingen fanns på plats för att tillrättavisa dem. Förra vintern fanns det en stor isklump vid entrén till perrongerna. Isklumpen låg kvar en en månad och omkring 10 000 personer halkade på den.

Trafikverket ansvarar för säkerheten på perrongerna, SJ ansvarar för säkerheten på tågen och Jernhusen ansvarar för byggnaderna. Delat ansvar kan lätt bli ingens ansvar. Som resenär finns det ingen information på Resecentrum om vart man ska vända sig för att lämna förslag på förbättringar.
Jämför med IKEA där man som kund alltid kan lämna synpunkter eller Uppsala kommun som har en funktion som heter “felanmälan”. Det borde finnas en bättre samordning mellan de tre huvudmännen för Resecentrum för att öka säkerheten på området och förbättra kommunikationen med resenärerna.
Kan Uppsala kommun agera för att få till en förändring?

Magnus Andersson
Uppsala