• fredag 27 mars 2015
  • Familjeannonser
  • Grannar
  • Lokusjobb
  • Lokus
  • Grannar
  • Uppsala Vimmel
  • Evenemangsguiden
Superettan: Så skötte sig tränarna på uppt... Fotbollsbloggen Fotbollsbloggen
Vädersponsor:

Räntan färdigsänkt

Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,50 procent. Samtidigt signalerar banken att det inte blir fler sänkningar närmaste åren.

Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad på 1,50 procent. Samtidigt behåller banken nuvarande prognos för den framtida styrräntan oförändrad. Det innebär att det inte blir några fler sänkningar de närmaste åren, enligt bankens egna prognos.

Som vanligt reserverade sig ledamöterna Karolina Ekholm och Lars E O Svensson mot beslutet. De båda ville sänkte styrräntan till 1,0 procent och samtidigt sänka räntebanan.

Sedan Riksbankens senaste bedömning i februari har ledningen skrivit ner den svenska BNP-prognosen för i år till 0,4 procent. Nästa år stiger BNP med 1,9 procent. Tidigare spådde riksbanksledningen en BNP-tillväxt på 0,7 procent i år och 2,1 procent 2013.

Även inflationsutsikterna har reviderats ned något. Nu spår banken att inflationen, mätt med KPI, landar på 1,2 procent i år (1,4) och 1,9 procent nästa år för att sedan stiga till 2,9 procent 2014.

Inflationsmålet ligger på 2,0 procent. Det gör att Riksbanken räknar med att börja höja reporäntan nästa år för att 2014 ligga på i snitt 2,5 procent.

Riksbankens räntebana, utan några ytterligare sänkningar i planerna, ökar trycket på finanspolitisk stimulans från finansminister Anders Borg (M), enligt Mats Dillén, chef för Konjunkturinstitutet (KI).

När Borg lade fram sin vårproposition i måndags visade det sig att regeringen bygger sin prognos om en stark ekonomisk återhämtning 2013 och framåt — med en tillväxt på mellan tre och fyra procent i flera år — på att Riksbanken till årsskiftet har sänkt reporäntan till 1,00 procent.

Men av Riksbankens räntebana, bifogat onsdagens räntebesked, framgår att en majoritet i direktionen inte räknar med att det blir fler räntesänkningar.

- Det är en stimulans som finansministern har räknat med i sin budget. Nu ser den inte ut att bli av. Det kommer att ha en viss negativ effekt på tillväxten, säger Dillén.

- Det ökar behovet av stimulanser från finanspolitiken. Fast, samtidigt kvarstår de nedåtrisker som regeringen pekar på.

Enligt Dillén ska man dock ta med i bedömningen att "mycket hinner hända fram till höstbudgeten" och att både Anders Borg och Stefan Ingves kan komma att ändra sig vad gäller finans- respektive penningpolitiska stimulanser för att få fart på tillväxten.

- Riksbanken har ju ändrat sig tidigare. Deras egna förutsägelser om reporäntan har ju inte varit så där väldigt träffsäkra hittills. Och man ska nog inte utesluta att det blir en räntesänkning på nästa räntemöte, säger Dillén.

KI har dock en prognos om att Riksbanken ligger kvar på 1,50 procent till början av 2014, då stegvis höjningar upp till drygt tre procent 2016 väntas.

  Share on facebook Share on Goggle+

Ekonomi