• söndag 1 mars 2015
Steget efter igen High & Low High & Low
Vädersponsor:

Tio uppsagda på Scana Steel

Tio medarbetare på kollektivsidan på Scana Steel i Söderfors är uppsagda på grund av arbetsbrist och slutar vid februari månads utgång.

Med ytterligare två personer, en på vardera tjänstemanna- och kollektivsidan, har företaget gjort personliga överenskommelser. Totalt är det alltså tolv som lämnar företaget efter avslutade förhandlingar om varslen som omfattade 16 kollektivanställda och fyra tjänstemän. För att undvika uppsägningar på tjänstemannasidan har fack och företag kommit överens om nedsatt arbetstid med 20 procent och lönereduktion med 10 procent till och med sista juni.

 

Ekonomi