• söndag 29 mars 2015
  • Familjeannonser
  • Grannar
  • Lokusjobb
  • Lokus
  • Grannar
  • Uppsala Vimmel
  • Evenemangsguiden
Matchtipsen - 29/3! Holmgrens innebandy Holmgrens innebandy
Vädersponsor:

Vinstfall för Telia Sonera

Telia Sonera redovisar en vinst före skatt på 5 416 miljoner kronor för första kvartalet 2012. Det kan jämföras med vinsten på 6 671 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst på 6 106 miljoner kronor, enligt Reuters sammanställning.

Omsättningen för bolaget, som nu kritiseras för sina affärer i hårdföra diktaturer, uppgick till 25 693 miljoner kronor, jämfört med 24 835 miljoner kronor ett år tidigare.

Före avskrivningar och räntor (ebitda) blev kvartalsresultatet exklusive engångsposter 8 824 miljoner kronor, jämfört med 8 890 miljoner kronor samma period 2011. Här låg förväntningarna på 9 000 miljoner kronor.

Utsikterna för 2012 är oförändrade, skriver Telia Sonera i delårsrapporten.

Antalet abonnemang ökade under kvartalet med 1,2 miljoner i de bolag som Telia Sonera konsoliderar och med 1,1 miljoner i intressebolagen. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet abonnemang till 172,4 miljoner.

Vd Lars Nyberg pekar i en kommentar på att den så kallade organiska tillväxttakten förbättrades jämfört med tidigare kvartal, med en fortsatt tvåsiffrig tillväxt i regionen Eurasien.

Han skriver också att Telia Sonera, trots priskonkurrens på många av sina marknader, med framgång har försvarat sin position inom affärsområdet Mobilitetstjänster.

"Tillväxten i mobildataintäkter kompenserade för nedgången i röst och meddelanden", skriver Nyberg.

För affärsområdet Eurasien - som bland annat omfattar den omstridda mobilverksamheten i länder som Azerbajdzjan och Uzbekistan och intressebolaget Turkcell som är verksamt i Vitryssland - redovisas en rörelsevinst på 2 453 miljoner kronor. Motsvarande period 2011 var vinsten 2 898 miljoner kronor.

Omsättningen i Eurasien växte dock med 15 procent till 4 445 miljoner kronor.

Den prognos för 2012 som Telia Sonera nu upprepar säger att omsättningstillväxten, mätt i lokala valutor och exklusive förvärv, väntas hamna i intervallet 1-2 procent.

"Valutakursförändringar kan komma att ha en betydande påverkan på redovisade belopp i svenska kronor", skriver bolaget.

Ebitda-marginalen före engångsposter väntas hamna på samma nivå som 2011.

  Share on facebook Share on Goggle+

Ekonomi