Vi i Adoptionscentrum Uppland lärde känna Birgit i adoptionssammanhang på 70-talet. Birgit var med och startade Adoptionscentrum Upplands öppna förskola, som har fortsatt vara till stor glädje för föräldrar och barn. Under åren har hon givit oss i styrelsen handledning i frågor kring motorisk utveckling hos barn, anknytningsproblematik, tidig separation, sorg och mycket annat.

Handledningstillfällena hos Birgit var oerhört uppskattade hos alla i styrelsen; utöver att hon generöst delade med sig av sin kunskap och erfarenhet fick vi botanisera i hennes gedigna bibliotek av böcker, filmer och inspelat material. En riktig guldgruva för oss; vi gick alltid därifrån påfyllda till både kropp och själ.

Birgit var också en uppskattad föreläsare på våra obligatoriska föräldrautbildningar för blivande adoptivföräldrar och via henne hade vi också förmånen att kunna erbjuda alla nyhemkomna adoptivfamiljer hembesök för rådgivning och stöd i den nya situationen.

Birgits nyfikenhet på människor och relationer genomsyrade hela hennes liv. Många är vi som har haft långa, spännande och givande diskussioner med henne genom åren. Hennes kompetens och erfarenhet av adoption och fosterbarn har varit till stor glädje och nytta för väldigt många.

Birgit lämnar ett stort tomrum efter sig; men vi gläds åt alla fina minnen och all kunskap hon delade med sig. Våra tankar går till hennes barn och barnbarn.