Carl-Bertil föddes i Årsunda 1930 och växte upp i Trösken och Gammelstilla. Han tillbringade en kort tid inom livsmedel och handel innan han kompletterade sin utbildning på Västerbergs folkhögskola i Storvik och senare lärarseminariet i Gävle. I Gävle träffade han också sin blivande hustru Asta som också utbildade sig till lärare. 1956 gifte de sig och flyttade till Hudiksvall där första barnet föddes. Men det är framför allt i Östervåla dit familjen kom 1957 som Carl-Bertil har levat. Där tjänstgjorde han först som folkskollärare och efter vidare¬utbild¬ning i mitten av sextiotalet som ämneslärare vid högstadiet ända fram till pensionen 1995. Sedan sent sextiotal var han också aktiv inom Socialdemokraterna i Heby kommun som då tillhörde Västmanlands län, och representerade dessa i Västmanlands landsting från det tidiga sjuttiotalet och hela tjugo år framåt. Han har också varit ordförande i styrelsen för Tärna folkhögskola i Sala, i Heby Arbetarekommun och ledamot i försäkrings¬kassans styrelse.

Fritiden har till stor del tillbringats med familjen i sommarstugan vid Storsjön i Gästrikland, men också fjällvandringar fanns på menyn liksom några längre resor till Egypten, New York, Kina och en jordenruntresa via Nya Zeeland 1990-91. Han har också varit engagerade i skolhistoria, och genomfört en ganska omfattande släktforskning till glädje för oss som är kvar.

Efter pensionen 1995 flyttade han och hustrun tillbaka till Gästrikland och Sandviken där han en kort period var aktiv i kyrkofullmäktige i slutet av 90-talet.

Natten till den 22 november släppte han så, efter en kort sjukdom, taget om livet, i kretsen av de närmaste. Han saknas oss.