Guy kom till Psykiatrihistoriska museet efter pensioneringen 2004. Guy var född i Arboga och tog studenten i Köping. Han kom till Uppsala för att studera språk och hade en långvarig erfarenhet från Ulleråkers sjukhus. Först som vikarierande skötare, därefter som djurskötare (man hade på den tiden apor som försöksdjur inom forskningen). Den sistnämnda anställningen var tillfällig och Guy valde att utbilda sig till socionom och blev kurator på avdelningen för vårddömda patienter.

Han visade prov på stark medkänsla och hjälpte patienter som blivit utsatta för orättvisor från myndigheter men han kunde även sätta gränser om någon ville överträda gällande regler. På Psykiatrihistoriska museet, som numera är en del av det medicinhistoriska, arbetade Guy som volontär.

Han blev en uppskattad guide med långtgående historiska kunskaper. Han kunde berätta om Gustav Vasas förordning, om livet på en vårdavdelning och om hela den tekniska funktionen på det stora sjukhuset. Dessutom på flera språk, bland andra ryska. Vi minns honom som en plikttrogen arbetskamrat och som en glad gamäng på våra studieresor, inte minst hans förmåga att framföra studentikosa sånger och recitera våra skalder. Han lämnar ett stort tomrum efter sig.