Rosa Östh har påverkat vårt lands samhällsutveckling. Redan 1968 började hon som förtroendevald i dåvarande Norra Trögds kommun. Efter kommunsammanslagningen fortsatte hon i Enköpings kommun under åren 1971–1984 och under åren 1982–1994 var hon riksdagsledamot för Uppsala län.

Hon var viktig i Centerpartiets riksdagsgrupp och var dess vice ordförande. Som ledamot i social­utskottet deltog Rosa Östh i flera statliga utredningar bland annat Prioriteringsutredningen. Utredningens uppgift var att diskutera hälso- och sjukvårdens roll i välfärdssamhället.

Det sista politiska förtroendeuppdrag Rosa hade var som landstingsledamot. Där stred hon för att den kirurgiska verksamheten vid Lasarettet i Enköping skulle vara kvar. För Rosa var jämställdhetsfrågan viktig. Hennes jämställdhetssträvan innebar att alla skulle bemötas utifrån den man är, inte utifrån om du var man eller kvinna. Rosa värderades högt av andra partiers politiker.

Undertecknande uppskattar att ha fått följa i Rosas fotspår som Centerpartiets representant för Uppsala län i riksdagen. Rosa var en person med stor integritet, beslutsamhet och ett osedvanligt driv i att aldrig ge upp utan stå för det du tror på.

Rosa Östh var en förebild för många Centerpartister. Trots att hon ägnade stor del av sin tid till center­rörelsen, vilket vi alla är mycket tacksamma för, var alltid familjen det viktigaste.

Längtan hem till sina nära och kära i Kysinge fanns alltid med när hon var hemifrån. Vi förstår den sorg ni i familjen känner i dag, vi delar den med er och beklagar Rosas bortgång. Tack för att ni delade med er av henne.