Otaliga studier visar att den som sportar löper hälften så stor risk att dö av hjärtinfarkt och stroke än vad inaktiva gör.
I dag är inte piller det enda alternativet för att behandla sjukdomar. Det har blivit allt vanligare att läkare skriver ut fysisk aktivitet på recept i stället för medicin. Det finns nämligen få ting som är så tydligt kopplade till ett långt och friskt liv som motion. Det menar Örjan Ekblom, medicine doktor i fysiologi och lektor på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, GIH. Han forskar på just fysisk aktivitet och hur det påverkar hälsan.
– Träning är ingen medicin i den bemärkelsen att det eliminerar en sjukdom helt och hållet. Men ett fysiskt aktivt liv leder till en mängd positiva skeenden i kroppen, som samverkar, säger Örjan Ekblom.

Det ger en friskare kropp som blir mindre benägen att utveckla sjukdomar. Fysisk aktivitet kan även lindra och dämpa olika sjukdomsförlopp när de väl har brutit ut.
De som tränar mycket – och kanske framför allt de som ägnar sig åt konditionsidrott – får friskare hjärta och kärl. Inflammationerna i kärlen och plackansamlingarna, som kan skada kärlen, blir färre. Placken lossnar inte heller lika lätt och täpper till kärlen, och man löper därför mindre risk att drabbas av hjärtattack och stroke, menar Örjan Ekblom.
Träning förbättrar även kroppens sockerkänslighet. Detta i sin tur minskar risken för diabetes, samt lindrar sjukdomen om den uppkommit.
Att röra på sig förebygger också benskörhet, en folksjukdom framför allt utbredd bland kvinnor, som delvis är ett resultat av vårt stillasittande liv.
– Man behöver belasta skelettet för att bygga upp det hos yngre och för att bromsa förfallet hos äldre, säger Örjan Ekblom.

Han nämner också en rad olika cancersjukdomar som kan förebyggas genom motion. Livmoderhalscancer, bröstcancer, prostatacancer och tjocktarmscancer är några exempel. Anledningarna är flera, berättar han. Till exempel skyddas ändarna på kromosomerna när man tränar – de kortas inte av i samma utsträckning. Då uppstår inte cellskador lika lätt och risken för cancer minskar. Dessutom blir skyddet mot fria syreradikaler i kroppen, som man tror skadar celler, bättre hos fysiskt aktiva.
Motion påverkar alla delar av kroppen – till och med hjärnan. Forskning visar att demenssjukdomar är mindre vanligt förekommande bland äldre människor som levt ett aktivt liv. Och vi är många som kan vittna om hur uppiggande ett träningspass är och hur gott det gör för själen.
– Det stämmer att motion kan lindra depression och ångest. Det är inte ovanligt att man självmedicinerar genom att träna om man mår psykiskt dåligt, berättar Ekblom.

 

Så mycket bör du träna
De allmänna rekommendationerna är att man ska vara fysiskt aktiv i minst 30 minuter om dagen och bli lite andfådd under tiden. Man behöver inte träna en halvtimme i sträck. Det går bra att dela upp träningen i tiominutersperioder utspridda under dagen. Forskning har visat att bara en procent av svenskarna tränar enligt dessa rekommendationer, eller mer.

Kondition steg för steg
Om du är en ovan motionär kan du börja med att ge dig ut och promenera.
Öka därefter tempot successivt, allteftersom du blir mer vältränad. Du kan använda stavar om du vill.
Så småningom, när du har fått upp flåset, kan du börja jogga lite lätt.
När du känner dig bekväm i joggingskorna kan du börja springa i snabbare takt.

Träning skyddar
Träning skyddar bland annat mot:
Hjärt- och kärlsjukdomar
Diabetes typ 2
Demens av flera slag
Övervikt
Benskörhet
Smärta
En rad cancersjukdomar
Psykisk ohälsa

Källa: Örjan Ekblom, GIH.