Publicerad: 2012-02-16 21:08, senaste uppdaterad: 2012-02-17 15:02
Läs upp

Chefernas antal ifrågasätts

Visar verkligen översynen av chefsorganisationen att Heby kommun inte har en enda chef för mycket anställd. Ja, anser vissa, nej anser andra.

Diskussionen uppstod alldeles innan fullmäktige skulle avslutas i tisdags kväll. På den sista punkten ”Anmälningsärenden” föredrog David Olsson controller Åsa Nylanders översyn och framhöll att den av socialdemokraterna aktualiserade utredningen just visade att det inte finns för många chefer.
Utredningen är märkvärdig så tillvida att den å ena sidan slår fast att det är för många chefer i förhållande till antalet anställda, vilket är ett mått som brukar användas, men å andra sidan hänvisar den också till att alla kommuner är unika och att det är svårt att jämföra.
Kurt-Rikard Lindgren kunde inte låta David Olssons trosvisshet i frågan stå oemotsagd:
– Jag måste säga att jag tycker mycket om och uppskattar vår controller, men den här översynen har brister och slutledningen att chefernas antal är rimligt kan man faktiskt inte dra av det här materialet.

Av: Hans Lundgren hans.lundgren@unt.se

>>Läs fler nyheter på Brottsplats Heby

MEST KOMMENTERAT PÅ UNT.SE/HEBY

FACEBOOK.COM/LANS.LEGUE
"Dags igen, vänner! Vi har väldigt fancy biljetter till Uppsala basket-Södertälje på fredag. Vi snackar Semifinal. Vi snackar Fyrishov. Vi snackar folkfest och vi snackar VIP-platser! Någon??."


 

     

Kontakta redaktionen

Nyhetschef
018-478 15 80
E-post: heby@unt.se

 


 

Nyheter

Kultur & Nöje

Sport

Seriebloggen

Svart humor på vit bakgrund. Se fler på Isabelle Söders blogg »