Publicerad: 2011-04-03 00:00
Läs upp

Besvärlig byråkrati kring lägenhetsnummer

För något år sedan kom det ut ett brev från Lantmäteriverket om att alla lägenheter skulle skatt­skrivas (få nya numreringar) och det skulle skötas av förvaltaren. Alla lägenheter skulle märkas upp med det fyrsiffriga numret.
Det var bråda dagar med att byta ut alla trappregisteruppgifter och sätta in de fyra siffrorna. Efter någon månad kom ett dokument som godkänt vår uppmärkning. Om det kunnat stanna vid det. Men under några dagar ett år senare ringer­ telefonen ofta. Det är oroliga lägenhetsägare som frågar efter sina lägenhetsnummer. Jag förklarar att de finns nere i trapp­registret framför deras namn. Hemkommen från ett par dagars bortavaro hittar jag också ett brev från Skatteverken där myndigheten frågar efter mitt lägenhetsnummer. Jag går in på Skatteverkets hem­sida och fyller i uppgiften. Jag blev lite irriterad och undrade varför Skatte­verket inte kunde hämta dessa uppgifter från Lantmäteriverket.

Jag ringde Skatteverket och frågade. Kvinnan jag pratar med drar lite på svaret. ”Alla måste få en möjlighet att själva svara” och svarar man inte kommer vi att sända ut en lista som fastighetsägaren blir skyldig att besvara och detta finns ett EU-beslut om ...
Jag frågade också: Till hur många har detta brev sänts?” Svaret kom direkt: ”Alla hushåll”. Då får man hoppas att Skatteverket har rabatt på porton. Hur många hushåll finns det i landet? Tre—fyra miljoner. Vad blir då portokostnaden? Kanske det vore bra med lite samordning.

Per-Åke Thor
Uppsala