Publicerad: 2011-04-06 09:43, senaste uppdaterad: 2011-04-06 09:04
Läs upp

Lägenhetsnummer underlättar befolkningsstatistik

LÄGENHETSNUMMER. Svar på Per-Åke Thors inlägg 3/4. Sverige håller på att införa folkbokföring på lägenhet för att förbättra befolknings- och boendestatisken i Sverige. Det behövs i samhällsplaneringen, bland annat. I en provverksamhet på 1990-talet hämtades uppgifterna in från fastighetsägarna. Det upplevdes då som integritetskränkande att fastighetsägare var tvungna att ange vilka personer som bor i vilken lägenhet. I den nya lagen om folkbokföring på lägenhet beslutades därför att hushållen själva ska ange sitt lägenhetsnummer.

Skatteverket har sammanlagt skickat ut 2,8 miljoner brev med förfrågningar till personer som bor i lägenhet i Sverige. Det kan tyckas vara kostsamt och besvärligt. Men, när väl uppgifterna är insamlade kommer det minska krånglet och byråkratin i framtiden. Bland annat kommer svenskarna inte längre att behöva fylla i de stora folk- och bostadsräkningarna.

Robin Mångs
projektledare på Skatteverket