Publicerad: 2012-05-26 09:03, senaste uppdaterad: 2012-06-04 17:06
Läs upp

Mäklare i Öregrund varnad två gånger

Två av landets mest anmälda fastighetsmäklare finns i Uppland. En av dem är Helena Herrgård, som fått två varningar av Fastighetsmäklarnämnden sedan 2010. Ytterligare två ärenden som rör henne utreds nu av nämnden.

FAKTA

Antalet mäklare har ökat mycket
2001–2011 gick antalet anmälningar mot fastighetsmäklare från 208 till 306. Det är en ökning med 47 procent. Toppnoteringen är från 2007 då 323 anmälningar gjordes.
Förklaringar bakom ökningen är att antalet fastighetsmäklare har ökat kraftigt. 2001 fanns 4 516. 2011 hade antalet ökat till 6 517. Vidare har fler privatpersoner förstått att man kan vända sig till Fastighetsmäklarnämnden när man är missnöjd med hur en förmedling gått till. Under högkonjunkturer brukar anmälningarna också öka eftersom fler objekt förmedlas då.

Källa: FastighetsmäklarnämndenEnligt uppgifter från Fastighetsmäklarnämnden har Helena Herrgård blivit anmäld vid 21 tillfällen mellan 1995–2012. Tre ärenden har lett till varningar från Fastighetsmäklarnämndens disciplinnämnd. Ett av dessa ärenden står dock inte kvar i nämndens register, eftersom varningar automatiskt gallras ut efter fem år.
– Helena Herrgård har haft en hel del anmälningar. Två ytterligare ärenden som rör henne är under utredning hos oss. Om en fastighetsmäklare får flera anmälningar kan det tyda på något som inte är bra, säger Eva Kristina Ohlson, ställföreträdande myndighetschef på Fastighetsmäklarnämnden.

När det gäller de 21 anmälningarna hävdar Helena Herrgård att kundernas missnöje ofta handlar om okunskap.
– Bäst är att man kan sätta sig ner tillsammans och gå igenom affären, många gånger vet inte kunder vad man ska handlägga som mäklare. Det uppstår så lätt missförstånd, säger hon.
Helena Herrgård berättar att en av varningarna orsakades av just ett missförstånd mellan henne och en kund.
– Jag skulle ha gjort en skriftlig bekräftelse i en förmedling, men var på semester och hade inte möjlighet att göra det. Det var en kund som ville titta på ett hus, men både jag och säljaren var bortresta, säger hon.
I ett annat ärende fick Helena Herrgård en varning av Fastighetsmäklarnämnden i oktober 2010. Fallet rör en klausul som enligt nämnden var vilseledande. Hon fick yttra sig innan nämnden fattade sitt beslut, men den tog inte hänsyn till vad hon hade att säga.

Helena Herrgård håller inte med om att klausulen var vilseledande.
– Jag försökte förklara det för nämnden, säger hon.
När en anmälan kommer in till Fastighetsmäklarnämnden bedömer man först om ärendet ska utredas. Finns det skäl att göra en utredning kan nämnden göra den på olika sätt. Nämnden kan utreda den specifika frågan eller hela förmedlingen. Misstänker nämnden att det förekommer systematiska fel kan den granska flera uppdrag.

Hur kommer det sig att en varning försvinner efter fem år?
– Det står så i fastighetsmäklarförordningen. Även i brottsregistret syns inte gamla domar. Tanken är att en varning eller annan disciplinär åtgärd inte ska följa en mäklare resten av livet, säger Eva Kristina Ohlson.
Den andra fastighetsmäklaren är verksam i Syduppland och har anmälts 13 gånger mellan 1995–2012. De två varningar han fått av Fastighetsmäklarnämnden har dock undanröjts av högre instans.

Av: Peter Söderlund peter.soderlund@unt.se