Insändare Den ungdomspsykiatriska mottagningen Spången, är ett samverkansprojekt mellan kommunen och landstinget.  Från årsskiftet försvinner de psykologtjänster kommunen finansierat. Två tjänster tillförs kommunala gymnasieskolor, och budgeten för friskolorna förstärks.  Antalet psykologtjänster på Spången kommer tack vare finansiering av Region Uppsala ha samma antal psykologtjänster som tidigare.  (UNT 27/10 och 28/10) Vad är haken?

Nuvarande ungdomsmottagning kom till för 18 år sen, då båda parter ville ha närmare samarbete. Skolan ville att eleverna, när de behövde det, snabbare skulle få kontakt med psykiatrin i hela dess bredd. Därför fördes kommunmedel för psykologtjänst över till ungdomspsykiatrin. Representanter för elevhälsan började regelbundet mötas och samråda med chef och personal på Spången.

Målet nåddes och är en väl fungerande vardagsverksamhet: eleverna får läkarkontakt inom en månad, men erbjuds även dagliga telefonkontakter eller besök hos någon i Spångens team.  Teamet har bred kompetens och består av psykiatrisjuksköterska, kurator, psykolog och psykiater.

Nu upphör Spångens kommunfinansierade psykologtjänster. Den kraft som finns i ett samarbete där båda parter bidrar ekonomiskt försvinner. En utlovad samordnartjänst mellan elevhälsa och Spången kan inte ersätta dagens återkommande direktkontakt.

I den turbulens och de allvarliga brister som rapporteras från både vuxen- och ungdomspsykiatrin i Uppsala, hur kan kommun och landsting slå sönder den ungdomspsykiatriska verksamhet som omvittnat fungerar?

Ändra inte på ett vinnande lag!