Insändare I Heby kommun finns det vädigt sparsamt med fornlämningar från bronsåldern. Vi har däremot några av de absolut äldsta boplatserna från stenåldern här samt mycket fin och spännande vikingatidshistoria där Morgongåva vikingaområde är den mest besökta platsen. Kan det varit så att folk följde med havet när landet höjdes och att de återkom långt senare?

Nere vid Högsveden som ligger på gränsen mellan Heby och Enköpings kommuner finns ett stort röse daterat till bronsåldern. Här högt över Skattmansöån finns lämningar från många tidsepoker. En järnåldersgrav ligger till exempel på området. Jag tycker mig se ett par mindre högar/rösen ett tjugotal meter bort från huvudröset. Dessa verkar inte vara undersökta och finns inte registrerade.

1980 undersöktes det stora röset av arkeologer. Nu tycker jag att det är dags för att åter kalla på länsstyrelsen så de kan skicka ut några arkeologer och ta sig en titt på  hela området då det brukar finnas mer att hitta om man jämför med liknande platser runt denna å i söderled.

Åarna var livsnerver som man tog sig utför med båt  eller gick längs med. Kan vi börja knyta ihop bronsålden med senare tid så har vi kanske möjligheten att se hur folk rört sig i landskapet under ett längre tidspann. En fornborg finns vid Skattmansö bruk ett stenkast här ifrån och den ska vara från folkvandringstid. Även där måste det finnas mer att finna så klart.

Men när det just gäller Högsveden så är det mycket som tyder på att det har anlagts flera gravar och med lite tur kanske man kan finna var de hade sina hem med.

Länstyrelsen - Fram med en georadar och ni kanske kan lyfta på någon sten vid de små röserna med.