insändare Malmö turistbyrå lades ned i maj och Uppsala turistbyrå försvinner nu i början av december. Rikets fjärde kommun Uppsala jämför sig gärna med trean Malmö. Båda kommunerna har tyvärr gjort samma misstag, nämligen att flytta en väl fungerande turistbyrå i den turisttäta delen av respektive stad till den turistfattiga delen. I Uppsalas fall från den västra sidan av Fyrisån, där alla stora turistmål finns, till den östra sidan av ån, där det kommersiella Uppsala dominerar.

Detta har helt naturligt lett till minskad besöksfrekvens, varför kommunen beslutat om nedläggning av den fysiska turistbyrån. Region Uppsalas vision lyder: ”Utveckling av besöksnäringen i Uppsala län ingår i ett nationellt och regionalt sammanhang och rör en rad aktörer i offentlig och privat sektor i länet”.

För att möjliggöra denna stolta vision krävs att en turistbyrå återöppnas i den del av Uppsala där turisterna finns. Denna turistbyrå skall betjäna hela länet och inte bara ha kommunen som medaktör.