Finlands självständighetsdag Vi firar i dag den 6 december hundraårsminnet av Finlands självständighet. Men i UNT:s arkiv (unt.se/untarkiv) finner man den 21 juli 1917 på första sidan rubriken: FINLAND FÖRKLARAR SIG SJÄLVSTÄNDIGT.

I den av radikala socialdemokrater dominerade finländska riksdagen hade man med 155 röster mot 36, antagit en lag om ”inre självstyrelse” (UNT 13 juli).

I ett manifest hette det:

”Det finländska folkets stora flertal vill inte lämna sin statliga framtid vind för våg. Genom sin riksdag, som den själv valt, förväntar det sig att Rysslands folk erkänner Finlands fullkomliga statliga oberoende och välsignar den dag då Finland blir ett fritt land vid sidan av det lika fria Ryssland. Ett förmynderskap folken mellan är inte ett rättvist förhållande utan en anledning till förtryck och hat. Ett samarbete i endräktens och rättvisans tecken kan endast bygga på ett fritt förbund folken emellan” (UNT 30 juli).

Den ryska regeringen verkade först inte främmande för det finländska beslutet (UNT 27 juli) men de borgerliga i den finländska riksdagen motsatte sig detta och ville låta frågan avgöras av ryska ledningen (UNT 26 juli). Denna kungjorde snorkigt några dagar senare att ”finska folket må avhålla sig ifrån att i förtid vilja bestämma över sitt öde”, vilket bara kunde avgöras ”i samförstånd med ryska folket” (UNT 4 augusti).

Denna episod, som går på tvärs med den gängse bilden av vilka som i Finland 1917 var för och emot självständighet, saknas i historieböckerna. Men skeendet sommaren och hösten 1917 kan i detalj följas i UNTs arkiv.