insändare Avdelning 85G på Akademiska renoverades för bara några år sedan och fick då helt nya badrum. Problemet är bara att de har plana golv som inte lutar som badrumsgolv brukar göra. Hur tänkte det ansvariga byggföretaget här egentligen?

Byggfelet berör alla badrum på en avdelning som tar emot ögonkirurgipatienter, det vill säga personer med nedsatt syn. Används en dusch i ett av badrummen så börjar vattnet inom kort rinna ut från badrummet in i patientrummet eller ut i korridoren. Detta är inte patientsäkert och borde åtgärdas.

Region Uppsala har knappast beställt dessa badrum när de upphandlade renoveringen av avdelningen. Trots det har man inte sett någon aktivitet från landstingets sida samtidigt som patientsäkerheten fortsätter att äventyras.

För inte så längesen hade Nya Karolinska sjukhuset precis samma byggfel i många av de badrum som hunnit byggas där. Budskapet från de ansvariga där var att felen skulle åtgärdas snarast. Varför åtgärdas inte samma slags byggfel i Uppsala? Att det kan byggas helt galet på ett stort universitetssjukhus som Akademiska utan att felet sedan rättas till är en smärre skandal.