Insändare I UNT presenterades nyligen effekterna av att inte investera i fyrspår mellan Uppsala och Stockholm. Kalkylen som låg till grund för artikeln kan vara korrekt, men resultatet blev alltför vinklat och provinsiellt.

Om man inte investerar i fyrspår så kommer ju pengarna att användas på någon annan sträcka av järnvägsnätet som kan vara i större behov av åtgärder. Persontransporter är viktiga men det får inte konkurrera ut de för landets ekonomi så viktiga godstransporterna.

Malmbanan är i stort behov av upprustning. Nu tvingas malmtågen köra med reducerad hastighet och risken för ett totalhaveri är överhängande.

Även Norrbottniabanan måste byggas för att säkerställa energieffektiva transporter från den tunga industrin i Norrbotten till kunderna i södra Sverige.

I Finland har man skrivit kontrakt på järnvägstransporter till Kina vilket på sikt skulle kunna utsträckas till Narvik för vidare befordran med båt till bl a USA, eller via järnväg till södra Sverige och kontinenten. I de sammanhangen tror jag fyrspår mellan Uppsala och Stockholm väger lätt.