grävningar Min uppskattning till Enköpings kommun som stoppar IP-Onlys grävtillstånd på grund av brutet avtal om återställning av gatumark!

Vi boende på Framtidsvägen i Gunsta lider fortfarande av sviter sedan oktober 2015 efter IP-Onlys grävningar. Gatan har ännu ej återställts och asfalterats! En luftelkabel hänger sedan två år från min garageutfart tvärs över vägen till grannens utfart.