Insändare Vi vill på detta sätt uppmuntra all berörd personal, på Karl-Johansgården Uppsala, för den omsorg och glädje dom visar i sitt arbete. Dessutom anordnas väldigt mycket passande aktiviteter, till exmpel kräftskivan på bilden. Det vill säga mycket god kvalité. Detta har vi konstaterat i ett och ett halvt år.