Insändare Trots flera års uppvaktning av politiker och tjänstemän i Östhammars kommun från både idrottsföreningarna och från idrottslärare/rektorer vågar fortfarande ingen ta ett beslut om en ny sporthall i Östhammars tätort.

I samband med det stundande bygget av den nya Frösåkersskolan med utökat elevantal och förväntad inflyttning finns i dagsläget inga planer på utbyggnad/renovering av den gamla slitna Frösåkershallen som snart fyller 50 år.

13 idrottsföreningar med över 3 000 medlemmar har länge drivit frågan om en större sportanläggning och de önskar alla mer tid i sporthallen.

Innebandyn växer rejält i Östhammar och både herrlaget och damlaget har klättrat till division 2. Hallen håller inte ens fullstort mått och kräver dispens för div 2-spel.

IBK har nästan 300 medlemmar. Av dessa är 250 spelare under 15 år som inte kan träna efter klockan 21. Halltider måste erbjudas där efterfrågan finns, dvs i kommunens huvudort Östhammar.

Skytteförening har köpt digitalutrustning och kommer att stå utan lokal när Frösåkersskolan rivs. Gruppträningen letar lokaler. Tekniska kontoret har också intresse i frågan eftersom de ansvarar för de ständiga reparationerna och dyra underhåll hallen kräver.

Jag tycker att kommunen måste ta ett snabbt beslut att bygga ett nytt sportcentrum i Östhammar på grusplanen i anslutning till den planerade 4-9 skolan. I en hall med två fullstora planer får alla idrottsföreningar plats och den nya skolan ges förutsättningar att bedriva en kvalitativ och måluppfyllande idrottsundervisning.

I Östhammars kommun finns massor av eldsjälar som tränar barn och ungdomar utan ersättning på sin fritid. Det är kommunens ansvar att se till att det finns lokaler att vara i. I dag säger skolchefen, tekniska kontoret samt kultur- och fritidsförvaltningen att de ser behovet av en ny anläggning i Östhammar. Men att prata hjälper inte. Kom till beslut!

Dessutom går hallen att använda för mässor, olika evenemang och skolavslutningar där alla får plats. Ökat antal tider i hallen kommer dessutom att möjliggöra att nya idrotter kan etablera sig på orten vilket ger större bredd och minskar utslagning.

En bra skola och ett rikt föreningsliv gör kommunen attraktiv att bo i. Stå upp för Östhammar och våga satsa på idrott och rörelse som leder till aktiva och friskare innevånare.