busstrafik Tack Matheo Noge, elev i Bergaskolan, för din insändare (UNT 22/11) angående hållplatsen vid er skola. Den hette förr Bror Hjorths Hus och var en uppskattad hållplats för alla förskole- och skolgrupper och andra som ville besöka museet. Jag hoppas att UL har andra mål än att bara köra bussar så fort som möjligt mellan de hållplatser som nu glesats ut. Finns något samhällsansvar inskrivet i UL:s uppdrag? I den nationella läroplanen ingår att barn och unga ska få kulturell bildning. Det finns många skäl till att man återinrättar denna hållplats.