insändare Bästa migrationsminister Heléne Fritzon!

Den nyligen träffade överenskommelsen mellan regeringspartierna beträffande en ny möjlighet att få uppehållstillstånd för de ensamkommande personer som uppfyller vissa kriterier föreföll som en human och bra överenskommelse.

Jag säger ”föreföll” eftersom regeringen uppenbarligen inte kommer att stoppa utvisningar av de personer som erhållit avvisningsbeslut och som inte har möjlighet att överklaga beslutet trots att de uppfyller de villkor som angavs i överenskommelsen.

Jag har svårt att hitta tillräckligt starka ord för regeringens ståndpunkt men fullständigt oanständigt är de ord som spontant kommer upp och vilka står sig även vid eftertanke. Ett annat ord som kommer upp är cynism.

Jag förstår inte att man hade så svårt att komma fram till en överenskommelse som i realiteten inte förändrar någonting för många (eller de flesta?) av de personer som uppfyller villkoren. Det man nu gjort är att ha skapat falska förhoppningar för alla dessa utsatta personer och fortsatt oro för framtiden.

Därutöver har regeringen visat prov på ett utstuderat sätt att vilseleda den svenska opinionen

Det enda rätta för regeringen är att korrigera sin kompass och hitta tillbaka till sina gamla ideal om solidaritet och humanism. I detta sammanhang innebär det att stoppa alla beslutade avvisningar för de som har fått ett utvisningsbeslut men som uppfyller villkoren i överenskommelsen.

Med vänlig hälsning