Insändare Uppsala kommun ansvarar för ett boende som ligger på Bandstolsvägen och där bor personer med stort stödbehov och flertalet har en psykossjukdom. För cirka ett år fick jag detta svar från kommunen: ”Vi är medvetna om de sociala oroligheterna i området Gottsunda/Valsätra och arbetar kontinuerligt för att förbättra tryggheten samt för att undersöka andra möjligheter till de boende på Bandstolsvägen 53–55.”

I området har oroligheterna pågått länge med skottlossning, stenkastning och bilbränder.

Det eskalerade våldet drabbar naturligtvis inte bara människorna på detta psykiatriboende, utan även alla andra som bor eller jobbar där, men denna redan utsatta grupp kan ha svårare att värja sig i en farlig situation. Kommunen utlovade dock för flera år sedan, när stödboendet flyttades från Nyby till Valsätra, att Bandstolsvägen endast skulle vara en tillfällig adress i väntan på ny flytt.

Nu är det hög tid att hålla tidigare löften. I dag kan det inte vara omöjligt att hitta någon bättre plats då det byggs överallt i Uppsala.