Insändare Jag vill inte flytta men jag kanske måste! Måste om kommunen säger ja till de fem höghusen på 5, 6, 8, 9, och 10 våningar på Cooptomten mitt inne i Ekebys låghusbebyggelse (till stor del bestående av tvåvåningshus). Måste därför att jag inte kommer att stå ut med att leva i den mörka skugga som höghusen kommer att orsaka.

Enligt Uppsala kommuns Arkitekturpolicy är det ”av största vikt att möjligheterna till ljus och sol i bostäder, gårdar och vistelsemiljöer skapas”. Här i Ekeby finns för närvarande dessa möjligheter men med nya höghus kommer det att ändras radikalt. Är kommunens arkitekturpolicy bara fagra ord?

Jag tycker att nytillskott i Ekeby bör, vad gäller volym, höjd och placering prövas med hänsyn till området som helhet och med hänsyn till solinstrålning på både befintliga som tillkommande bostäder och gårdar. De nya byggnadernas arkitektoniska uttryck bör harmoniera med den närliggande bebyggelsen.

I Uppsala kommuns Kulturmiljöprogram 2014 står: ”De kvalitativa värdena i den befintliga miljön ska tas tillvara och utgöra en bas för de tillägg som görs.” Bara fagra ord också det?

Låghusbebyggelsen kring Ekeby bruk är med omsorg skapad för att passa in i bruksmiljön. Är det då vettigt med höghus i den kulturmiljön?

Eftersom det självklart måste byggas så bygg nya områden där man vet vad man får. Förstör inte soliga, socialt fungerande redan byggda områden.

Jag vill inte flytta men jag kanske måste!