insändare Morgonkaffet fastnade i halsen när jag öppnade UNT och fick läsa om utbyggnaden av Eriksberg. Kommunalrådet Erik Pelling (S) hade yttrat sig om den så ifrågasatta och storskaliga utbyggnaden av stadsdelen:

”Det här är resultatet av en gedigen samrådsprocess och medborgardialog, och under resans gång har vi fått in många synpunkter!”

Under den så kallade samrådsprocessen har framkommit oerhört många synpunkter mot en utbyggnad av det gröna och lugna Eriksberg. Ändå klubbas förslaget i byggnadsnämnden! Hur stärker man den gröna kopplingen i stadsdelen genom att bygga 2400 lägenheter?