insändare Nu har utgallringen av Uppsalahems fattiga hyresgäster spridit sig från Eriksberg till Håga. Enligt Uppsalahem ska bland annat fönstren bytas även i Håga. Men Uppsalahem kan knappast höja hyran efter ett fönsterbyte – fönstren kan bara bytas om de är för dåliga och det blir de bara om de inte har underhållits.

Häromdagen träffade jag några hyresgäster i Håga som klagade på sina dragiga fönster med halvruttna karmar och så vidare. Men om fönstrena verkligen är så dragiga och i så dåligt skick att de måste bytas borde det ha avspeglats i hyran som borde sänkts under den långa tid underhållet varit eftersatt. Men i stället har hyran naturligvis höjts här som överallt annars. Emellertid är frågan problematisk för Uppsalahem: Om fönstren verkligen är i så dåligt skick har hyran knappast varit skälig och kan knappast höjas efter ett byte av dåligt underhållna fönster. Ett fönsterbyte ökar ju bara standarden till den nivå man kan förvänta sig som hyresgäst – en lägenhet utan dragiga fönster.

Detta gäller inte bara för Uppsalahems fastigheter i Håga eller i Eriksberg, och det handlar inte bara gäller om fönsterbyte. Det gäller för all renovering och för alla fastigheter som Uppsalahem håller på att renovera med olika fiffiga finansieringsmodeller som ursäkt för att låta hyresgästerna betala dels för ett eftersatt underhåll, dels för en administration som tar fram de fiffiga finansieringsmodellerna.

Detta är ett ytterst osympatiskt tillvägagångssätt från en kommunal fastighetsägare. Varför finns det ingen politiker som tycker att det vore värt att hejda Uppsalahems framfart?