Insändare Uppsala kommun planerar att förbygga en av sina attraktiva stadsdelar. Kommunen har en vision att Gottsunda ska vara ”Ett hjärta i södra stadsdelen”. Men den ansvarslösa förtätning som planprogrammet för Gottsunda ger uttryck för, bygger på ett effektivt sätt bort stadsdelens gräsplättar och skogsdungar där barn kan leka under 100-åriga tallar och på klippor som inlandsisen skapat.

Dessa grönområden utgör stadsdelens gröna lungor. De producerar syre, ger habitat åt djur och växter och skapar tysta zoner i den annars så bullriga staden. Att bygga bort dem innebär därför en kvävande utveckling för staden, trots alla fina klichéer i kommunens broschyr.

Redan nu är Uppsala inblandat i bottenstriden om andelen grönytor per invånare (DN 29 maj 2018). Uppsala (147 m2/person) har en betydligt mindre andel grönytor per invånare än jämförbara städer som Örebro (211) och Västerås (223). Det finns klara vetenskapliga belägg för att tillgång till grönområden hänger tätt ihop med människors välbefinnande. Planprogrammet nämner inte dessa värden. I stället beskriver det hur kommunen systematiskt vill förtäta på naturliga grönområden och i stället anlägga några få trygga, LED-upplysta parker.

Uppsala blev nyligen utsedd av WWF till klimatstad 2018. Men om hjärtat i södra stadsdelen ska må bra i längden behövs det gröna lungor! Klimatstaden 2018 får fundera på om den vill förbli en stad med en egen grön och klimatvänlig identitet eller om ambitionen är att bli Stockholms nordligaste betongförort med ringlande bilköer. Tänk efter Uppsala!