sopavgift Så ligger den åter i postlådan, den årligen återkommande fakturan från Uppsala Vatten. Den gäller betalning för hämtning av hushållsavfall vid vårt fritidshus. Sedan 35 år tillbaka har vi detta hus. Avlägset beläget och enkelt utrustat, el finns men inte vatten och avlopp. Därav vistas vi bara över dagen och övernattar sällan där. Eventuella sopor tar vi naturligtvis med hem. Där betalar vi sophämtning. Uppsala Vatten har på alla år aldrig hämtat några sopor vid fritidshuset, aldrig ställt dit några sopkärl. Men man skickar årligen ut en faktura för något som kallas grundavgift/uppehåll i sommarhämtning på 180 kronor. Det kan tyckas som en liten summa, men att kräva betalning för ingenting... Antagligen är vi inte ensamma i denna situation. Snälla Uppsala Vatten låt oss slippa denna faktura i fortsättningen!