Insändare Vi i Liberalerna delar Christina Dicksved Js uppfattning om att stadsdelen Industristaden/Kungsängen, som nästan är lika stor som en genomsnittlig kommun, behöver en skola i området. Förslaget om skola på Kap kommer inte från Alliansen som helhet utan från ett enskilt parti. Vi liberaler tror inte på denna idé. Vi har tvärtom ställt oss bakom förslaget att bygga en ny skola på marken där bussdepån ligger idag. Vi tror att det är det bästa alternativet för barnen eftersom de då inte behöver korsa farliga vägar på väg till eller från sin skola. En skola på området skulle även skapa en levande stadsdel med mer harmoni, trygghet och på så sätt också ge området en mjukare karaktär.