Insändare. Vår mamma vistades sin sista tid i livet på avdelning 50E1, Akademiska sjukhuset. Under sin vårdtid fanns vi syskon vid hennes sida hela tiden. Den vård som erbjöds henne var helt fantastiskt, all personal omkring mamma visade professionalism, omtanke, mänsklighet, värme samt ett stort medicinskt kunnande. Tack till er alla fantastiska medarbetare, både dag, kvälls och nattpersonal på avdelning 50 E1 som vårdade mamma på ett tryggt sätt och stöttade oss syskon i en svår tid. Tack vare er bär vi med oss ett ljust minne från mammas sista dagar. Ni är alla goda förebilder för hur en god vård ska bedrivas.