Insändare I dag, den 12 maj, hålls manifestationer över hela världen för att uppmärksamma att miljoner människor saknas på grund av sjukdomen ME/CFS. Människor som fattas på sina arbetsplatser och skolor, saknas i sina familjeliv, som har försvunnit ur kompiskretsen eller föreningen för att de drabbats av en sjukdom och inte får någon hjälp.

ME/CFS är en svårt funktionsnedsättande neurologisk sjukdom som enligt internationella beräkningar drabbar cirka 0,4 procent av befolkningen.

På grund av vårdens ­bristande kunskaper och ointresse saknar de flesta rätt diagnos. De står därför utan lindrande vård och riskerar att försämras ytterligare på grund av felaktiga råd.

De senaste åren har vi sett flera stora forsknings­genombrott och vi hoppas på en framtida ­biomarkör och botande behandling. Men för att det ska bli ­verklighet behövs resurser. Sverige behöver satsa på forskning om sjukdomen.