insändare Svar på insändare om Uppsalahem (28/11)

Uppsalahem har en underhållsplan för alla fastigheter, där bolaget både ser till beräknande livslängder för till exempel fönster, samtidigt som det görs fysiska besiktningar. Underhållsplanen ger Uppsalahem ett gott riktmärke när det är dags för både underhåll och renovering.

Uppsalahem köpte bostäderna i Håga på 90-talet och framöver kommer de att behöva renoveras, men planen är varken tids- eller innehållsbestämd.

För Uppsalahem är det viktigt med nöjda kunder som bor i bostäder och områden som motsvarar förväntningarna – och det är något jag som Uppsalahems styrelseordförande följer upp noga.