insändare Enligt lördagens UNT har ett avtal om Årike Fyris träffats mellan Uppsala kommun och SLU. Bra! Men den viktigaste frågan synes inte vara behandlad, den huruvida brofundament får åsens vatten att läcka ut i Fyris, och Ultuna källa att sina. En bro för enbart kollektivtrafik kräver sannolikt mindre fundament än en för bilar. Stadsbana med högre kapacitet är långt lättare och kan ha ännu mindre fundament. Men ska vi överhuvudtaget riskera dricksvattnet? En grundlig utredning av samspelet åsen, ån och bro krävs före beslut.