busstrafik Huvudsyftet med busstrafiken i Uppsala bör vara att vi som bor här snabbt och kostnadseffektivt kan ta oss till exempelvis arbetsplatser och skolor.

Nu finns idéer om att flytta hållplatsen vid Sävja kyrka till andra sidan gamla Stockholmsvägen nära Ica-affären.

Det kommer att medföra betydande försämringar för alla närboende, för närliggande vårdboende intill kyrkan samt för alla besökare till Sävja kyrka.

Kyrkan nyttjas – förutom av den egna församlingen med dess många körer, barn- och ungdomsverksamhet och äldreverksamhet – av andra organisationer och verksamheter i närområdet. Sävja kyrka har kommit att utvecklas till en mycket uppskattad lokal och regional mötesplats i området. Dessutom finns det näraliggande Linnéminnet, Linnés Sävja, som med all sin verksamhet kommer att förlora mycket av sin idag goda tillgänglighet.

En flytt av 9:ans hållplats från nuvarande läge vid Sävja kyrka och Skogsvägen till Ica på andra sidan rondellen blir därför en försämring för alla parter. Det kan vi inte acceptera! Det blir dessutom ytterligare ett trafikhinder under en tid samt en onödig kostnad för kommunen.

Många kommer att drabbas av längre gångavstånd.

Det gäller inte minst för de boende i de två större villaområdena i Uppsävja på båda sidor om Skogsvägen och som omger nuvarande hållplats.

Vi vädjar till alla ansvariga: Innan beslut fattas bör en fördjupad dialog ske med alla närboende, med Danmark-Funbo församling, med EFS samt med berörda på närliggande vårdboende. Försvåra och försämra inte ytterligare bussresandet i Uppsala.