• lördag 29 april 2017
  • Familjeannonser
  • Grannar
  • Lokusjobb
  • Lokus
  • Grannar
  • Evenemangsguiden
  • Uppgång.se
100 dagar utan innehåll Ledarloggen Ledarloggen
Vädersponsor:

Salabacke blir inte utan busstrafik

Insändare Svar på Hans-Åke Janssons insändare 18 april

Salabacke blir inte utan busstrafik i det nya linjenätet. På sträckan Salabacksgatan–Källparksgatan–Johannesbäcksgatan blir det linje 30 som är en av de två omgjorda linjerna som ingår i de mjuka linjerna. Den ska trafikera samma hållplatser som linje 9 i dag. Till skillnad från dagens Mjuka linjer har de nya betydligt tätare trafik och linje 30 körs även på helger.

Med den nya linjen blir det möjligt att resa till Årstagården, Träffpunkten på Storgatan och Akademiska sjukhuset från Sala backe utan att byta buss. Det blir med andra ord enklare än i dag att nå dessa målpunkter.

På UL:s hemsida finns kartor som visar hela det nya linjenätet.

 
 

Läsarkommentarer:

Salabacke blir inte utan busstrafik

Insändare

Skriv en insändare i UNT

Fält markerade med * är obligatoriska. Skriv kort och sakligt om det som är av allmänt intresse, då har du störst chans att få din insändare publicerad. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta i texten och du måste skriva under med ditt eget namn och bostadsort. Du kan också mejla din insändare till insandare@unt.se.


Texten i din insändare (max 1600 tkn) *
För- och Efternamn (måste publiceras under din insändare): *
Bostadsort (måste publiceras under din insändare) *
Ditt telefonnummer (publiceras ej) *
Din e-postadress (publiceras ej) *
Adress (publiceras ej) *