Insändare Svar på Hans-Åke Janssons insändare 18 april

Salabacke blir inte utan busstrafik i det nya linjenätet. På sträckan Salabacksgatan–Källparksgatan–Johannesbäcksgatan blir det linje 30 som är en av de två omgjorda linjerna som ingår i de mjuka linjerna. Den ska trafikera samma hållplatser som linje 9 i dag. Till skillnad från dagens Mjuka linjer har de nya betydligt tätare trafik och linje 30 körs även på helger.

Med den nya linjen blir det möjligt att resa till Årstagården, Träffpunkten på Storgatan och Akademiska sjukhuset från Sala backe utan att byta buss. Det blir med andra ord enklare än i dag att nå dessa målpunkter.

På UL:s hemsida finns kartor som visar hela det nya linjenätet.